Fiecare persoană fizică are dreptul să direcţioneze 2% sau 3,5% din impozitul pe venit la o organizaţie nonprofit. Dacă doriţi să sprijiniţi Asociaţia Hifa-România o puteţi face în fiecare an până în 25 mai.

Procedura 2% sau 3,5%:

1. Solicitaţi Formularul 230 de la Agenţia Locală de Administrare Fiscală sau apelaţi la Asociaţia noastră. Tototdată puteţi descărca formularul şi aici apăsând clic pe următoarele imagini:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Scrieţi în formular datele cerute, adică:

Anul (anterior)
I. treceţi datele dumneavoastră personale
II. –
III. bifaţi căsuţa 2.
Denumire entitate nonprofit: Asociaţia HIFA-România
Codul de identificare fiscală al entității nonprofit: 13226582
Cont bancar (IBAN): RO30RNCB0188034979810001
Treceţi suma de 2% sau 3,5%: în situaţia în care nu cunoaşteţi suma care poate fi virată, nu completaţi rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.
IV. –

3. Nu uitaţi să semnaţi formularul.

4. Formularul se completează în două exemplare: originalul îl depuneţi la organul fiscal, iar copia se păstrează.

5. Formularul îl depuneţi direct la registratura organului fiscal sau îl puteţi trimite prin scrisoare recomandată la Agenţia Locală de Administrare Fiscală în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al dvs. sau îl depuneţi la Asociaţia noastră.

Pentru persoanele care au obţinut şi ALTE VENITURI decât cele din salarii: Completaţi FORMULARUL 200 inclusiv partea cu “Destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venituri anuale datorat”